Ch 4 of my Norwegian intro to C++ available

The Norwegian introduction to C++ programming (a bit Windows-specific) is at Google Docs, in PDF format, 4 chapters so far:

Introduksjon til C++-programmering (Windows)

Each file has a nice table of contents but for that you need to download the PDF and view it in e.g. Foxit or Adobe Acrobat. Ch 1, the Introduction, is just 1 page, though. Ch 2, tooling up with Visual C++ and learning about some Windows stuff, is more pages. And so is ch 3, about basic C++ such as loops and decisions. And ch 4, about creating console programs (all programs so far just GUI), chimes in at some 50 pages!

Perhaps it’ll become a book…

Here’s a table of contents generated by (1) using a Word TOC field and half-documented RD fields to refer to the chapters, (2) [Shift Ctrl F9] in Word (is that still documented anywhere?) to “lock” the text, (3) edit, removing unwanted entries, (4) copy as text to Crimson Editor, save, and (5) run a very very hairy C++ program to generate the HTML.

Oh, I see in the preview that instead of a purely numbered list, in the WordPress blog I get letters and roman numerals!

So be it – but there’s also a PDF of the original over at Google docs (link above).

 1. Introduksjon. | 1
 2. Første program, etc. | 1
  1. Gratis verktøy. | 1
  2. Muligens ikke helt typiske installasjonsproblemer… | 2
  3. “Hallo, verden!” i Visual Studio / om IDE prosjekter. | 6
  4. Feilretting i Visual Studio / generelt om C++ typesjekking. | 15
  5. Hva “Hallo, verden!” programteksten betyr. | 18
  6. Spesielt aktuelle Windows-ting for nybegynneren. | 21
   1. Makroer og Unicode/ANSI-versjoner av Windows API-funksjoner. | 22
   2. Moderne utseende på knapper etc. / om DLL-er og manifest-filer. | 23
   3. Ikon og versjonsinformasjon / [.exe]-fil ressurser. | 28
  7. Gir C++ ekstra mye kode og kompleksitet? | 32
  8. Å finne relevant informasjon om ting. | 32
   1. Tipsruter og automatisk fullføring. | 32
   2. Å gå direkte til en aktuell deklarasjon eller definisjon. | 33
   3. Full teknisk dokumentasjon / hjelp / kort om Microsofts “T” datatyper. | 34
   4. Dokumentasjon av C++ språket og C++ standardbiblioteket. | 36
   5. Diskusjonsfora på nettet / FAQ-er. | 38
 3. Et første subsett av C++. | 1
  1. Gjenbruk av egendefinerte headerfiler. | 1
   1. En wrapper for [windows.h]. | 2
   2. Å konfigurere en felles headerfil søkesti i Visual Studio 2010. | 6
   3. En muligens enklere & mer pålitelig måte å konfigurere Visual Studio på. | 9
  2. Grunnleggende data. | 12
   1. Variabler, tilordninger, oppdateringer, regneuttrykk, implisitt konvertering. | 14
   2. Implisitte konverteringer. | 15
   3. Initialisering og const. | 16
  3. Tekstpresentasjon og strenger. | 17
   1. Arrays som buffere, konvertering tall ? tekst. | 17
   2. Strenger, konkatenering og std::wstring-typen, anrop av medlemsfunksjon. | 18
   3. Å lage tekstgenererings-støtte / egendefinerte funksjoner & operatorer. | 22
  4. Løkker, valg og sammenligningsuttrykk. | 27
   1. Sammenligninger og boolske uttrykk. | 32
   2. Valg. | 34
   3. Løkker. | 39
  5. Funksjoner. | 41
   1. Hva du kan og ikke kan gjøre med en C++ funksjon. | 41
   2. Funksjoner som abstraksjonsverktøy. | 41
   3. Verdioverføring og referanseoverføring av argumenter. | 45
 4. Kommandotolkeren. | 1
  1. Windows kommandotolkeren [cmd.exe]. | 2
   1. Å kjøre opp en kommandotolker-instans / konfigurering av konsollvinduer. | 2
   2. Kommandoer / hjelp. | 8
   3. Kommandoredigering & utklippstavle-operasjoner. | 11
   4. Linjekontinuering & tegn-escaping. | 11
   5. Operatorer & sammensatte kommandoer / omdirigering & rørledninger. | 12
   6. Erstatting av miljøvariabel-navn / arv av miljøvariabler. | 15
   7. Kommandotolkerens søk etter programmer: %path% og %pathext%. | 16
  2. Navigasjon. | 17
  3. Å kompilere fra kommandotolkeren. | 21
   1. Å nei! “Hallo, verden!” igjen! | 22
   2. Konsoll kontra GUI subsystem. | 24
   3. Å angi linker-opsjoner til kompilatoren / separat kompilering og linking. | 26
   4. Å be kompilatoren om standard C++, please. | 27
   5. Å angi headerfilkataloger, også kjent som inkluderingskataloger. | 28
  4. Batchfiler – å automatisere f.eks. et standardoppsett. | 31
  5. C++ iostreams. | 33
   1. iostream-objekter for standard datastrømmene. | 33
   2. Datastrøm orientering: nix mix (av char og wchar_t datastrømobjekter). | 36
   3. Å detektere “slutt på datastrømmen” (EOF, end of file). | 36
   4. Innlesing av strenger. | 40
   5. Praktikalitetsdigresjon: hvordan bli kvitt navneromskvalifikasjonene. | 42
   6. Innlesing av tall. | 43
   7. Formatert utskrift med iostream manipulatorer. | 48

Cheers, & enjoy! – Alf

Advertisement

Errata #1 for Norw. intro to C++ programming

The Norwegian introduction to C++ programming (a bit Windows-specific) is at Google Docs, in PDF format, 3 chapters so far:

Introduksjon til C++-programmering (Windows)

Each file has a nice table of contents but for that you need to download the PDF and view it in e.g. Foxit or Adobe Acrobat. Ch 1 is just 1 page, though. Ch 2 is more pages. And so is ch 3.

Perhaps it’ll become a book…

Errata: I discovered that I’d badmouthed MinGW g++. I stated that it still didn’t support std::wostringstream & friends in version 4.1.1. That was incorrect.

The truth is that it didn’t support std::wostringstream & friends in version 3.4.5.

Now that is an old version, but it’s still the version that you get via the MinGW installer. To get a later version you can either download a build from Someone Else, such as the TDM build, or you can try to download the various individual package files from MinGW (I did that for version 4.5.0, it was a lot of work). So I guess an ordinary novice, the kind of person most likely to use MinGW g++, is mostly stuck with version 3.4.5.

Anyway, toolwise the intro is based on Visual C++ 10.0, and I have updated the ch 3 PDF at Google Docs so that it now says 3.4.5, not 4.4.1. 🙂

– Alf

Current TOC for my Norwegian intro to C++

About the Norwegian C++ intro, see my earlier posting.

Not sure if this works or not, but I’m trying to embed a PDF of a Table of Contents generated by Word:

Enjoy! 🙂  [Possibly/probably more to come, after all, I’m referring to chapter 4!]

– Alf

By the way, Olve, as you can see I’ve now added a chapter 3! Not quite at 42 yet… But.